Redirect
T: 0181 - 470 428   |   E: info@jenka.nl
  • Jenka Bedrijfsmakelaardij Brielle

Parkmanager

Rhijn Broesterhuizen is op 4 juni 2002 toegelaten tot het Nederlands Register van “Parkmanagers” als één van de eerste businessparkmanagers van Nederland en weet vanuit de praktijk en ervaring waar nog de nodige winst te behalen is op de bedrijventerreinen en heeft dit ook in de jaren ’90 bewezen als bedrijfsterreinmanager op het huidige bedrijvenpark”Gadering” te Hoogvliet.

Eind jaren 90, begin 21e eeuw werd dit fenomeen gelanceerd door de overheid. Door samenwerking tussen lokale partijen zoals Gemeenten, bedrijfsleven en overheid kon men in aanmerking komen voor subsidie voor het realiseren van duurzaam ondernemen. Als er subsidie wordt gegeven is men er natuurlijk als de kippen bij. Niet alleen ondernemers maar ook gemeenten willen wel profiteren van subsidies, waarbij zij tevens nog iets kunnen realiseren binnen hun (ondernemende) gemeente.

Adviesbureaus, parkmanagers en parkbeheerders, ze komen op als onkruid, maar vissen tegelijk allemaal in dezelfde vijver. Een ieder weet wel iets te verzinnen of te bedenken waarmee men het duurzaam ondernemen kan bevorderen, oftewel de subsidie weet op te halen. Er wordt veel over gesproken en geroepen maar na ruim 10 jaar is er visueel nog te weinig van te merken op sommige bedrijventerreinen. Gezien de huidige leegstand op de bedrijventerreinen is er zeker winst te behalen in het onderhoud van de panden en zowel in de directe omgeving als het terrein waarop men is gevestigd.

Maar wat is eigenlijk duurzaam ondernemen? Als je dit vraagt tijdens de zoveelste presentatie krijg je de meest vreemde antwoorden, maar bijna niemand kan in het kort vertellen dat duurzaamheid is gebaseerd op samenwerking tussen (betrokken) partijen waarbij een win/win situatie ontstaat voor zowel economie als ecologie. Maatregelen en voorzieningen treffen door onderlinge samenwerking te stimuleren, waardoor voor het milieu als de economie gewin is te behalen en daarmee kosten te besparen. Dit houdt dan ook in, dat door collectief kostenbesparend te werken, dit ook mogelijk is zonder subsidie, maar met ondersteuning van belanghebbenden.

Duurzaamheid is natuurlijk gerelateerd aan kwaliteit, niet alleen de kwaliteit van wonen of werken, maar ook de kwaliteit van bereikbaarheid, schone lucht, energiebesparing, tijd en tal van andere voordelen die economie en ecologie ten goede komen. Niet alleen gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk, maar ook het bedrijfsleven en de inwoners van een gemeente. Door samenwerking tussen alle partijen kunnen een aantal problemen voor de toekomst worden voorkomen en kosten worden bespaart.

Willen wij met elkaar prettig blijven wonen en werken, dan zal ook de ondernemer bereidt moeten zijn om dichter bij zijn woongemeente zijn bedrijf te vestigen. Als men berekent wat voor besparing filetijd aan geld opbrengt niet alleen voor de ondernemer maar ook van diens medewerkers en wat er aan energie wordt bespaard, wat zowel de economie als het milieu ten goede komt, dan zijn wij toch met elkaar verantwoordelijk voor het probleem, bereikbaarheid.

Ondernemen doe je met visie, net als besturen!

Direct afspraak maken