Redirect
T: 0181 - 470 428   |   E: info@jenka.nl
  • Jenka Bedrijfsmakelaardij Brielle

Taxatie/waardebepaling

Om een bedrijfspand in de verkoop of verhuur te nemen, wordt er eerst door ons een verhuur- of verkoopprijs vastgesteld, nadat de opdracht voor bemiddeling bij verkoop/verhuur is verstrekt door de eigenaar. De waardevaststelling voeren wij graag voor u uit en is onder andere gespiegeld aan de markt, het opleveringsniveau, locatie en de mogelijkheden die het pand biedt. Hiervoor hoeft er geen taxatierapport te worden opgesteld, een potentiƫle koper zal het object namelijk door een onafhankelijk makelaarskantoor laten taxeren, vaak al in opdracht van zijn bank of financiƫle instelling.

Indien u echter een pand wil aankopen of wilt huren, kunt u uiteraard ook een beroep op ons kantoor doen om voor u de waarde of huurprijs vast te stellen, waardoor u niet teveel betaalt voor het door u gewenste pand. Diverse ervaren en benodigde gecertificeerde taxateurs zijn voor ons kantoor werkzaam, die een gedegen advies en taxatierapport kunnen opstellen, welk voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Ook wanneer u echter een recent  taxatierapport nodig hebt voor de vaststelling van de huidige waarde of WOZ waarde van uw pand, kunt u een beroep doen op ons kantoor.

Toelichting

  1. Taxatie van registergoed is het geven van een waardeoordeel naar tijd (jaren), ligging en plaats en het verstrekken van een eenvoudig rapport, hetgeen geen bouwkundig rapport beoogt te zijn.
  2. Het taxatierapport omvat in ieder geval: de naam van de opdrachtgever, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de kadastrale gegevens, de huidige eigenaar, een oordeel over de waarde en de soort van het getaxeerde, de bijzondere omstandigheden waarmee rekening is/wordt gehouden, het doel van de taxatie, de datum waarop de taxatie is verricht en de naam en gegevens van de taxateur.
  3. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht tenzij anders is overeengekomen.
  4. JENKA aanvaardt alleen ten opzichte van de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Opdrachtgever vrijwaart JENKA voor aanspraken van derden in dit verband.
  5. De opdrachtgever is de bij opdracht (welke zowel schriftelijk als mondeling tot stand kan zijn gekomen), de overeengekomen courtage verschuldigd, zodra de taxatie is verricht dan wel het rapport is afgeleverd. Is de courtage niet uitdrukkelijk overeengekomen dan is de gebruikelijke door JENKA aan haar opdrachtgevers berekende courtage bij taxaties verschuldigd ( Vraag naar de Algemene voorwaarden).


Direct afspraak maken